Rekommenderad arbetstemperatur

Temperaturintervallet som ej bör under/överskridas för ett arbetsstycke eller verktyg

Förklaring
Metaller påverkas mycket av temperatur. Konsekvensen av att använda en metall utanför dess rekommenderade arbetstemperatur kan resultera i förändringar av materialegenskaper och förkortad livslängd.

Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP