Rekristallation

Mikrostrukturen för ett material som värms upp till dess rekristallationstemperatur genomgår en rekristallation av kornen till dess naturliga tillstånd

Vid yttre mekanisk påverkan eller värmebehandlig kan en metalls mikrostruktur förändras vilket resulterar i ändrade mekaniska egenskaper. Mikrostrukturen kan återställas till sitt normala tillstånd genom att värma upp och hålla det inom sin rekristallationstemperatur.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP