Reversibelt valsverk

Valsning där ämnet upprepade gånger passerar fram och tillbaka mellan ett par arbetsvalsar med stegvis minskat spann.

Tjockare ämnen kan reverserar på rullbanor men allt eftersom ämente blir tunnar så blir längden till slut så lång att man går över till att rulla upp plåten för att spara utrymme men även för att hålla en jämnare värme i plåten. Se även coilbox.

Coilbox
En uppsamlingsenhet där den förvalsade plåten rullas upp för att frigöra plats samt för att jämna ut värmen innan ändklippning och ytterligare nedvalsning till slutlig dimension

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP