Legering

En blandning mellan (oftast metaller) material, varav en huvudkomponent och en tillsats, som gör att det slutgiltiga materialet får specifika egenskaper. Önskade egenskaper kan vara hårdhet, duktilitet eller bearbetningsbarhet.

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP