Oxidation vid termisk skärning

Illustration av Oxidation vid termisk skärning

Termisk skärning ger ofta upphov till ett oxiderat skärsnitt

Vid termiska skärprocesser där oxygen är inblandat så sker en oxidation av snittytan vilket resulterar i att snittet täcks av en tunn oxidhinna. Denna hinna kan resultera i problem vid efterföljande ytbeläggning såsom lackering då hinnan lätt lossnar från snittyta. Man kan därför vara tvungen att avlägsna dessa hinna på mekanisk eller kemisk väg innan ytbeläggningen.

För laserskärning kan denna effekt undikas genom att man istället för oxygen använder sig av nitrogen som skärgas. Denna gas är nämligen inert vilket betyder att den ej reagerar med omgivningen. Denna gas är dock dyrare och tillförs med högre gasflöde vilket ger en ökad skärkostnad.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP