Postprocessor

Illustration av Postprocessor

Programvara för att översätta en digital modell till ett maskinprogram

Postprocessorer är maskinpsecifika mjukvaror som översätter CAD-modeller till program för CNC-maskiner såsom automatsvarvar, planlasrar eller 3D-printers

CAD
Mjukvara för att framställa digitala modeller
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP