Lättring

Illustration av Lättring

Svarvoperation där rullar trycks mot arbetsstycket för att skapa ett mönstrat avtryck

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP