Reduktion

Reaktion då en elektron tas upp av huvudreaktanten. Medför för det flesta reaktioner att en syrejon avlägsnas.

Reduktion är en kemisk förändring med syfte att öka antalet elektroner i atomer eller molekyler. När ett ämne genomgår reduktion innebär det att ett annat ämne oxideras (redoxreduktion). Detta sker bl a med järnmalm i en masugn då det reagerar tillsammans med kol och syret försvinner.

Atomer
Beståndsdelen av grundämnena
Läs mer
Järnmalm
Råmaterial bruten från en gruva och innehållandes en majoritet järnoxid som sedan används för framställning av råjärn. Järnmalmen anrikas för att öka procentuella mängden järnoxid och reducera mängden oönskade ämnen.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP