Skär av hårdmetall (HM)

Illustration av Skär av hårdmetall (HM)

Skär som framställs av hårdmetallpulver som pressas alt. formsprutas följt av sintring

Genom pressning alternativt formsprutning följt av sintring formas hårdmetallpulver, huvudsaklingen Volframkarbid och Kobolt, till skär som jämfört med snabbstål har en bättre förmåga att bibehålla sina egenskaper vid högre temperaturer vilket möjliggör ökad avverkningshastighet.  Skären monteras på en skärhållare och kan spännas om för att frilägga nya skäregg, sk vändskär, innan de kasseras.

Hårdmetallskären är vanligtvis belagda med ett eller flera ytskikt som ökar skärets motståndskraft för förslitning. Ytskikten appliceras vanligtvis genom ångavsättningsmetoderna Chemical Vapor Deposition (CVD) eller Physical Vapor Deposition (PVD).

Det finns sex olika ISO-indelningar av material i arbetsstycket vid skärande bearbetning vilket hjälper användaren att välja rätt typ av vändskär. Grovt kan dessa indelas i:

  • P    :  Stål
  • M  :  Rostfritt stål
  • K   :  Gjutjärn
  • N   :  Icke-järnbaserade metaller
  • S   :  Super- & Titaniumlegeringar
  • H   :  Härdat stål

Därutöver finns ytterligare beteckningar som anger skärets form, släppvinkel, toleransklass, spånbrytare, hållarmodell, storlek, skärriktning etc.

Formsprutning
Formsprutning utgår ifrån plastpellets som matas in och smälts i en behållare med en roterande skruv varefter smältan trycks in i en gjutform.
Läs mer
Material i arbetsstycket vid skärande bearbetning
ISO-benämningar P, M, K, N, S och H anger typen av material i arbetsstycket vilket styr valet av skär
Läs mer
Rostfritt stål
Stålsorter som har en passiv film vid ytan vilket bidrar till skydd emot aggressiva miljöer samt korrosion.
Läs mer
Sintring
Sintring är en sammanfogningsmetod som, i motsats till smältning, inte smälter materialet fullständigt utan hettar upp det till en punkt där materialets molekyler kan slås ihop. Det färdiga resultatet är mer poröst än vid fullständig smältning.
Släppvinkel
Även benämnt släppningsvinkel, anger den minsta möjliga vinkel mellan en yta och dess delningsriktning för att detaljen ej skall fastna i formen.
Vändskär
Skär för skärande bearbetning som är vändbara för att frilägga en ny skäregg
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP