Du är här

Formsprutning

Formsprutning utgår ifrån plastpellets som matas in och smälts i en behållare med en roterande skruv varefter smältan trycks in i en gjutform.

Beskrivning
Illustration av Formsprutning

Hur fungerar metoden

Formsprutning är den vanligast förekommande tillverkningsmetoden för formgjutna plastdetaljer.

Plastpellets [1] matas via en behållare in till en roterande skruv [2] som genom spiralformen för pelletsen framåt genom en upphettad kammare [3]. Pelletsen upphettas gradvis och har övergått till en homogen plastsmälta när den när den närmar sig slutet av spiralskruven.

Den smälta massan trycks in i en gjutformen [4] genom att hela skruven trycks fram genom en pålagd presskraft. Efter massan stelnat så separeras formhalvorna och detaljen avlägsnas med hjälp av uttryckare [5].

Den presskraft som krävs för formsprutans frammatning samt låsning av formhalvorna kan vara hydrauliskt, halvelektriskt eller elektiskt styrd, där hydrauliskt tex ger en högre presskraft men sällan uppfyller renlighetskraven inom tex läkemedelsindustrin.

För extrema renlighetskrav tillhandahåller vissa leverantörer formspturning i renrum.
Här kan du lista leverantörer med denna möjlighet.

Istället för ett standar formverktyg finns ett antal metoder där mer komplexa verktyg används. Här hittar man bland annat:

 

Bi-injicerad formsprutning
Formsprutande bearbetning där två olika smälta polymerer parallellt injiceras i en sluten gjutform för att skapa en inhomogen solid kropp.
Läs mer
Co-injicerad formsprutning
Formsprutande bearbetning där två olika smälta polymerer injiceras i en nedkyld gjutform i olika omgångar för att skapa en formsprutad produkt som består utav två olika lager av material.
Läs mer
Filmblåsning
Plastformande bearbetning där extruderad plast blåses upp för att skapa en tunn plastfilm.
Läs mer
Flerskotts formsprutning
Formsprutande bearbetning där en detalj framställs av två eller fler efterföljande injiceringar för att bygga vidare på föregående injicering.
Läs mer
Formsprutning med ingjutning
Formsprutande bearbetning där en kärna placeras i en gjutform och där en smält polymermassa injiceras runtomkring kärnan för att efter stelning skapa en inhomogen solid kropp.
Läs mer
Gasinjicerad formsprutning
Plastformande bearbetning där en plastsmälta injiceras i en gjutform och där dessutom en gas injiceras för att trycka ut smältan mot gjutformens inre väggar där smältan stelnar.
Läs mer
Kontinuerlig formblåsning
Plastformande bearbetning där en extruderad tub av plast blåses upp med luft inuti en gjutform för att bilda slutprodukten.
Läs mer
Mekaniskt skummad formsprutning
Formsprutande bearbetning där en gas tillsätts den smälta polymermassan för att skapa en porös detalj.
Läs mer
Presskraft
Axiella rörelser som krävs vid bearbetningsmetoder såsom pressning, stansning och kantbockning genereras vanligtvis av hydralisk eller mekanisk anordning. Valet av kraftkälla beror på applikationens krävda slaglängd, presshastighet och pesskraft.
Sekventiell formblåsning
Plastformande bearbetning där en tub av plast skapas i en första gjutform för att därefter flyttas och formblåsas i en annan.
Läs mer
Strängsprutning
Plastformande bearbetning där en plastsmälta trycks ut genom en matris för att skapa en axiellt symmetrisk profil.
Läs mer
Vatteninjicerad formsprutning
Formsprutande bearbetning där en smält polymermassa i samverkarn med vatten injiceras i ett formverktyg för att skapa en ihålig komponent.
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Flexibel för val av material
Låg kostnad för arbetskraft
Komplexa former
Högt materialutnyttjande
Litet eller nästan inget behov av efterföljande bearbetning
Kräver volym för att motivera verktygskostnaden