Du är här

Strängsprutning

Plastformande bearbetning där en plastsmälta trycks ut genom en matris för att skapa en axiellt symmetrisk profil.

Beskrivning
Illustration av Strängsprutning

Hur fungerar metoden

Plastpellets [1] matas via en behållare in till en roterande skruv [2] som genom spiralformen för pelletsen framåt genom en upphettad kammare [3]. Pelletsen upphettas gradvis och har övergått till en homogen plastsmälta när den när den närmar sig slutet av spiralskruven.  

Den smälta massan trycks ut genom en kyld matris [4] där den formas och solidifieras till en axiellt symmetrisk profil.

För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Låg kostnad
Bättre flexibilitet
Konsistent tvärsnitt
Tillåter lätt ändringar av extrusion efter processen
Kontinuerlig process
Ingen egentlig längdbegränsning
Signifikant dimensionsavvikelse på grund av expansion
Begränsade typer av produkter kan tillverkas