Du är här

Extrudering

3D-Strängpressning

Tillverkningsmetod Extruderande bearbetning där ett göt trycks genom en fast matris som även försetts med en eller flera roterande matriser.

3D-Strängsprutning

Tillverkningsmetod Plastformande bearbetning där en plastsmälta trycks ut genom en fast matris som även försetts med en eller flera roterande matriser.

Direkt ihålig strängpressning

Tillverkningsmetod Extruderande bearbetning där en pistong med centrumpinne del trycker ett göt genom en matris och skapar en ihålig komponent.

Direkt strängpressning

Tillverkningsmetod Extruderande bearbetning där ett göt trycks genom en matris av en press.

Filmblåsning

Tillverkningsmetod Plastformande bearbetning där extruderad plast blåses upp för att skapa en tunn plastfilm.

Indirekt ihålig strängpressning

Tillverkningsmetod Extruderande bearbetning där en flyttbar behållare trycker ett göt mot en stationär matris för att skapa en ihålig komponent.

Indirekt strängpressning

Tillverkningsmetod Extruderande bearbetning där en ihålig matris pressas genom en presskammare mot ett göt som trycks tillbaka genom matrisens mitt till en solid stång.

Strängsprutning

Tillverkningsmetod Plastformande bearbetning där en plastsmälta trycks ut genom en matris för att skapa en axiellt symmetrisk profil.

Stötextrudering

Tillverkningsmetod Extruderande bearbetning där en slagpress slår in in götet som är placerat i en gjutform, så att götet antar formen av gjutformen och extruderas upp längs slagpressens sidor.