Du är här

Direkt strängpressning

Extruderande bearbetning där ett göt trycks genom en matris av en press.

Beskrivning
Illustration av Direkt strängpressning

Hur fungerar metoden

Arbetsmaterialet består av ett föruppvärmt göt [1] som placeras i en presskammare [2]. En pistong [3] trycks mot götet med en pålagd presskraft vilket tvingar götet ut genom en matris [4] i botten av presskammaren. Götet antar då samma form som matrisens tvärsnittsarea och trycks ut som en solid axiellt symetrisk stång [5].

Kraften som krävs för att pressa götet genom behållaren är hög på grund av den stora friktionen mellan götet och behållarens vägg. Allteftersom götet avverkas och blir tunnare ökar kraften, vilket leder till att götets bakre ände inte kan tryckas igenom gjutformen med önskvärt resultat. På grund av detta brukar den bakre änden ej kunna användas.

 

Presskraft
Axiella rörelser som krävs vid bearbetningsmetoder såsom pressning, stansning och kantbockning genereras vanligtvis av hydralisk eller mekanisk anordning. Valet av kraftkälla beror på applikationens krävda slaglängd, presshastighet och pesskraft.
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Kontinuerlig
Stora produktionsserier
Många typer av råmaterial
Begränsad komplexitet av produkt
Endast enhetliga tvärsnitt
Större krafter och friktion än indirekt extrusion