Du är här

3D-Strängpressning

Extruderande bearbetning där ett göt trycks genom en fast matris som även försetts med en eller flera roterande matriser.

Beskrivning
Illustration av 3D-Strängpressning

Hur fungerar metoden

Arbetsmaterialet består av ett föruppvärmt göt som placeras i en presskammare. En pistong trycks mot götet med en pålagd presskraft vilket tvingar götet ut genom en matris i botten av presskammaren. Götet antar då samma form som matrisens tvärsnittsarea samtidigt som de roterande matreiserna ger en repetitivt mönster på en eller flera sidor av den pressade profilen.

Presskraft
Axiella rörelser som krävs vid bearbetningsmetoder såsom pressning, stansning och kantbockning genereras vanligtvis av hydralisk eller mekanisk anordning. Valet av kraftkälla beror på applikationens krävda slaglängd, presshastighet och pesskraft.