Du är här

Formsprutning med ingjutning

Formsprutande bearbetning där en kärna placeras i en gjutform och där en smält polymermassa injiceras runtomkring kärnan för att efter stelning skapa en inhomogen solid kropp.

Beskrivning
Illustration av Formsprutning med ingjutning

Hur fungerar metoden

Plastpellets [1] matas via en behållare in till en roterande skruv [2] som genom spiralformen för pelletsen framåt genom en upphettad kammare [3]. Pelletsen upphettas gradvis och har övergått till en homogen plastsmälta när den när den närmar sig slutet av spiralskruven.

Den smälta massan trycks in i en gjutformen [4] genom att hela skruven trycks fram genom en pålagd presskraft.

Innan gjutningen påbörjas monteras detaljen som skall gjutas in [5]. Då formen sedan fylls så omsluts detaljen och bildar en sammanhängande dela av den slutiga produkten.
 
För att säkerställa vidhäftning utformas ofta den ingjutna detaljen på så sätt att det inte är själva vidhäftningen mellan detalj och ploymer som fäster detaljen utan istället formen på detaljen som låser fast den i polymeren.
Presskraft
Axiella rörelser som krävs vid bearbetningsmetoder såsom pressning, stansning och kantbockning genereras vanligtvis av hydralisk eller mekanisk anordning. Valet av kraftkälla beror på applikationens krävda slaglängd, presshastighet och pesskraft.
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Ökad pålitlighet
Reducerade monteringskostnader
Reducerade arbetskostnader
Reducerad vikt
Ökad designflexiblitet
Dyra verktyg
Begränsningar på inläggets storlek