Släppvinkel

Även benämnt släppningsvinkel, anger den minsta möjliga vinkel mellan en yta och dess delningsriktning för att detaljen ej skall fastna i formen.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP