Material i arbetsstycket vid skärande bearbetning

ISO-benämningar P, M, K, N, S och H anger typen av material i arbetsstycket vilket styr valet av skär

ISO-P : Stål

ISO-M : Rostfritt stål

ISO-K : Gjutjärn

ISO-N : Icke järnbaserade metaller

ISO-S : Värmebeständigt superlegeringar

ISO-H : Stål och gjutjärn med hög hårdhet

Utöver ovan finns ytterligare benämningar för bearbetning av tex polymerer och kompositer

ISO-gruppens bokstav kompletteras vanligtvis av ytterligare beteckningar för att specificerar materialet på en mer detaljerad nivå vilket hjälper användaren att välja optimalt skär.

Skären har även beteckningar som anger form, släppvinkel, toleransklass, spånbrytare, hållarmodell, storlek, skärriktning etc.

 

 

 

Hårdhet
En metalls motstånd mot lokal plastisk deformation som uppstår vid tex repning eller skärande bearbetning.
Läs mer
Rostfritt stål
Stålsorter som har en passiv film vid ytan vilket bidrar till skydd emot aggressiva miljöer samt korrosion.
Läs mer
Släppvinkel
Även benämnt släppningsvinkel, anger den minsta möjliga vinkel mellan en yta och dess delningsriktning för att detaljen ej skall fastna i formen.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP