Pressgöt

Illustration av Pressgöt

Pressgöt framställs genom gjötgjutning till stora ämnen som kan vara fyrk-, sex-, åttakantiga, runda eller ovala.

Kallas även kort för göt.

Dessa namn kommer från att denna typ av göt vanligtvis vidarebearbetas genom götsmide till formade ämnen som sedan efterbearbetas genom vanligtvis skärande bearbetning. Denna metod ersätts mer och mer av stränggjutningen allt eftersom utvecklingen går framåt. Övergången ger snabbare tillverkning och högre materialutnyttjande. Vissa stålsorter kan dock bara götgjutas.

Pressgöt används även som ingångsmaterial till ringvalsning.

Ringvalsning
Valsande bearbetning där arbetsstycket rullas mellan två valsar för att minska den radiella tjockleken och öka diametern.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP