Du är här

Ringvalsning

Valsande bearbetning där arbetsstycket rullas mellan två valsar för att minska den radiella tjockleken och öka diametern.

Beskrivning
Illustration av Ringvalsning

Hur fungerar metoden

Arbetsstycket [1] förbereds genom att en cylinderbit skärs ut, plattas till och ett hål tas upp i centrum. Efter upphettning roteras sedan arbetsstycket mellan en inre [2] och yttre vals [3] samt mellan två koniska planrullar [4]. Arbetsstycket pressas ihop mellan rullarna så att dess tjocklek i radiellt led minskar, men då arbetsstyckets volym behålls genom hela processen ökar istället dess diameter. Planrullarna har som uppgift att se till att arbetsstyckets övre och undre plan behålls parallella.