Du är här

Valsning

Kallvalsning av plåt

Tillverkningsmetod Valsande bearbetning där ett arbetsstycke pressas mellan roterande valsar för att minska dess tjocklek utan rekristallisation av materialets korn.

Mannesmannvalsning

Tillverkningsmetod Rörvalsning som utgår ifrån en stång där dragspännignar i centrum öppnar upp en hålighet som sedan vidgas genom en kärna.

Profilvalsning

Tillverkningsmetod Profilvalsning utförs genom att arbetsstycket passerar en serie valsar som gradvis formar arbetsstycket till eftersträvad profil.

Ringvalsning

Tillverkningsmetod Valsande bearbetning där arbetsstycket rullas mellan två valsar för att minska den radiella tjockleken och öka diametern.

Stångvalsning

Tillverkningsmetod Valsande bearbetning där arbetsstycket matas in mellan två roterande valsar så att arbetsstyckets tjocklek gradvis minskar och skapar en stång.

Trådvalsning

Tillverkningsmetod Valsande bearbetning där arbetsstycket matas in mellan två skårade, roterande valsar som gradvis minskar arbetsstyckets tjocklek för att skapa en tråd.

Varmvalsning av plåt

Tillverkningsmetod Valsande bearbetning där ett uppvärmt arbetsstycke pressas mellan två roterande valsar för att minska dess tjocklek. Hettan gör att kornen rekristalliseras.