Du är här

Profilvalsning

Profilvalsning utförs genom att arbetsstycket passerar en serie valsar som gradvis formar arbetsstycket till eftersträvad profil.

Beskrivning
Illustration av Profilvalsning

Hur fungerar metoden

Arbetsstycket [1], vanligtvis en billet, matas genom en uppsättning valsar, sk spårserie, där ett första valspar [2] grovformar balken. Balken matas sedan vidare genom universalvalspar [3] som har både horisontella och vertikala valsar som justeras enligt den önskade profilen. En kantvals [4] ser till att balkens övre och undre ytor blir parallella. Balken åker till sist igenom ytterligare ett universalvalspar [5] som har som uppdrag att trycka den slutgiltiga profilen.

Många gånger krävs en slutlig riktning för att valsade profiler skall uppfylla kvalitetskraven.

Stränggjutning av utgångsmaterielat utvecklas löpande med målet att kunna gjuta ett råämne som är så nära slutproduktens tvärsnitt som möjligt för att få en mer kostnadseffektiv produktion.

 

Stränggjutning
Gjutmetod som genom kraftig vattenkylning skapar en oavbruten gjutsträng
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Lämplig för massproduktion
Begränsad tolerans
Bra ytfinhet
Bra materialegenskaper
Begränsad utformning av tvärsnitt
Endast lämplig för långa produkter