Du är här

Kallvalsning av plåt

Valsande bearbetning där ett arbetsstycke pressas mellan roterande valsar för att minska dess tjocklek utan rekristallisation av materialets korn.

Beskrivning
Illustration av Kallvalsning av plåt

Hur fungerar metoden

Dett kalla arbetsstycket, vanligtvis en coil varmvalsad plåt, matas in mellan roterande valsar som pressar ihop arbetsstycket och reducerar dess tjocklek. Processen upprepa med stegvis minskat valsgap tills eftersträvad tjocklek på plåten uppnåtts. Valsning av tunnare plåt kan endast utföras genom kallvalsning.

Eftersom materialet med denna metod ej rekristalliseras resulterar det i, tack vare deformationshärdning, en plåt med högre hållfasthet samtidigt som ytan blir slätare. Dock resulterar detta även i anisotropiska egenskaper vilket kan vara en nackdel i vissa applikationer. Detta fenomen uppstår ej vid varmvalsning av plåt.

Detta kan motverkas genom efterföljande värmebehandling.

Plåten rullas vanligtvis upp i rullar, så kallade coils.

Coil
Inom ståltillverkning avser coil en rulle med valsad plåt
Deformationshärdning
Vid plastisk deformation förändras vissa materials mikrostruktur få så sätt att ytterligare deformation försvåras
Läs mer
Hållfasthet
Förmågan att hos ett material ta upp statiska och dynamiska laster utan att skadas
Läs mer
Varmvalsning av plåt
Valsande bearbetning där ett uppvärmt arbetsstycke pressas mellan två roterande valsar för att minska dess tjocklek. Hettan gör att kornen rekristalliseras.
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Ger hög hållfasthet på grund av deformationshärdning
Förbättrar ytfinheten
Snävare toleranser
Tunnare sektioner är möjliga
Kornstrukturen omformas
Materialegenskapen olika i olika riktningar.
Kräver mera kraft