Du är här

Stångvalsning

Valsande bearbetning där arbetsstycket matas in mellan två roterande valsar så att arbetsstyckets tjocklek gradvis minskar och skapar en stång.

Beskrivning
Illustration av Stångvalsning

Hur fungerar metoden

Innan bearbetningen kan påbörjas hettas arbetsstycket [1] upp för att lättare kunna bearbetas. Valsarna [2] är formade så att det bildas flera gap [3], sk spårserie, där vardera gap har minskad diameter. Arbetsstycket som är format som en cylinder matas in mellan valsarna i den punkt där gapet mellan valsarna är som störst, eftersom denna punkt ger den största möjliga diametern. Arbetsstycket matas sedan vidare in genom de övriga gapen för att gradvis minska dess tjocklek tills dess att den önskade tjockleken har uppnåtts.

Många gånger krävs en slutlig riktning för att profilen skall uppfylla kvalitetskraven.