Rounds

Illustration av Rounds

Stränggjutna runda ämnen med diameter från 175mm till 325mm. Även kallat rundämnen.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP