Ljusridå

Illustration av Ljusridå

En säkerhetsutrustning stanna en maskin ifall en ljusstråle bryts

Ljusridåer används allt mer istället för fysisk inhängnad då det ger enklare åtkomst till maskinen och bättre överblick av processen.

Ifall en ljusstråle bryts stannar berörd del av maskinen omedelbart för att förhindra olyckor.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP