Manufacturing Guide

Illustration av Manufacturing Guide

Manufacturing Guide är en kunskapsdatabas inom produktionsteknik med målet att hjälpa användare upptäcka, lära sig om och välja passande tillverkningsmetoder, material och leverantörer.

Manufacturing Guides innehåll

Tillverkningsmetoder
Över 600 beskrivna tillverkningsmetoder (Allt från bearbetning av arbetsstycken till kvalitetskontroll)

Material
Material och tillverkningsmetoder är tajt sammankopplat varför vi håller på att utveckla denna del av vår kunskapsdatabas.

Illustraioner
Sajten innhåller drygt 1000 illustrationer som hjälper användarna att snabbt få en inblick i olika områden relevanta för produktionsteknik.

Leverantörsregister
Tillverkningsmetoderna är kopplade till över 4 000 relevanta leverantörer dit vi lotsar användarna som vill veta mer eller hitta specifika leverantörer.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP