Rotsvulst och rotstöd

Illustration av Rotsvulst och rotstöd

Vid genomgående stumsvetsning så kan smältan tränga igenom så att en rotsvulst uppstår, vilket kan förhindras med ett rotstöd som håller tillbaka smältan.

Tilläggssymboler till grundsymboler för olika typer av fogberedningar

Typer av fogberedningar
Vid sammanfogning av metaller så använder man sig av en uppsättning grundsymboler som beskriver hur själva fogen skall vara utformad
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP