Produktutveckling - Pull & Push

Illustration av Produktutveckling - Pull & Push

Definitionen på ifall en produktidé kommer utifrån ett identifierat behov eller att man matchar en befintlig teknik med en passande behov

Push innovation, även kallat Technology driven innovation, är.....

Fördelarna med Technology driven innoavtion är

  • A
  • B
  • C
  • D

Pull innovation, även kallat User-driven innovaiont, är....  

Fördelarna med User-driven innoavtion är

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP