Mätbord

Bord där en detalj som skall mätas placeras/fixeras. Bordets material påverkar hur höga mättoleranser man kan uppnå.

Mätbordet kan bestå av olika material såsom gjutjärn, granit eller diabas (svart granit). Valet beror på eftersträvad mätnogrannhet, slitstyrka, vikt, tidsbeständighet, underhållsbehov etc.

Slitstyrka
Ett materials motstånd mot nötning, dvs att partiklar av ytan löpande avlägsnas vid kontakt med annan yta/medie.

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP