Mätbord

Illustration av Mätbord

Mätbordet är en skiva gjort av ett material med god förmåga att bibehålla sin planhet

Vid mätning i en mätmaskin, CMM, är det viktigt att skivan där mätobjektet placeras har god formstabilitet, dvs att den varken krymper (kontraherar) eller expanderar (vidgar) pga temperaturskillnader vilket ger mätavvikelser.

Ibland räcker det med ett specialgjutet bord i metall men vanligtvis används en typ av sten som förutom formstabilitet även ger en tyngd för ökad stabilitet i maskinen.

Vanligtvis används någon av följande stentyper. 

  • Granit
  • Basalt
  • Diabas (även kallad Svart Granit)

För att minimera påverkan av temperaturskillnader kan mätningen utföras i klimatkontrollerat mätrum.

Skivan har flera olika benämningar utöver mätbord såsom, mätplatta, kontrollplatta eller planskiva.

Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP