Mätfixtur med mätur

Illustration av Mätfixtur med mätur

Fixtur för löpande kontroll av detaljer vid serieproduktion

Genom specialanpassade mätfixturer försedda med mätur som visar avvikeler från förväntat mått möjliggörs löpande kontrollmätning vid serieproduktion.

Mätfixturerna är vanligtivs föredda med klämmor som säkerställer att mätobjekten alltid ligger an mot ett antal referenspunkter.

Mätur
Mätverktyg för relativ mätning
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP