Du är här

Mätur

Mätverktyg för relativ mätning

Beskrivning
Illustration av Mätur

Hur fungerar metoden

Mäturets spets kan vara av rak typ alternativt utformad som en vippa. Båda genererar en axiell förflyttning av en stång in till mäturet där förflyttningen visas genom mäturets digitala display alternativt mekaniska visare.

Mäturet ger endast en relativ mätning utifårn en inställd nollpunkt och visar såldes den positiva eller negaitva avvikelsen från nollpunkten med en noggrannhet på vanligtvis mellan  +/- 0,01 - 0,001mm.

Både de digitala och analoga varianterna har vanligtvis möjligheten att ställa in markörer eller larm som visar när maximal avvikelse överskrids.

Typiska användningsområden för ett mätur är att mäta kastet på en roterande axel eller som monterad i en mätfixtur för löpande kontrollmätning av detaljer.