Positiva och negativa svarvskär

Illustration av Positiva och negativa svarvskär

Benämningen positiva och negativa vändskär syftar till vinkeln mellan skäreggets vinkel i förhållande till bearbetad yta.

Illustrationerna visar ett skär med plan ovansida. Ifall skäret är dikat på spånsidan kan positiv skärning erhållas trots att verktygets vinkel är negativ.

1. Negativa skär
Vinklade enligt första bilden. Dessa skär klarar av högre skärkrafter vilket tillåter högre avverkningshastigheter, men ställer samtidigt högre krav på maskinens och verktygshållarens stabilitet för att undvika vibrationer.
Spånorna är även skörare vilket gör att man sällan behöver skär med spånbrytare.
Dessa skär har i regel dubbelt så många an vändbara skärytor att nyttja.

2. Neutralt skär

3. Positiva skär
Vinklade enligt andra bilden. Dessa skär resulterar i lägre skärkrafter vilket minskar risken för vibrationer och ger en bättre ytjämnhet. De låga krafterna möjliggör bearbetning slanka detaljer.
Skären är vanligtvis försedda med spånbrytare.

Ytjämnhet
Ytjämnhet är ett mått på hur slät eller grov en yta är
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP