Slipbarhet

Möjlig nivå av polering av en metalls yta

Egenskapen är viktig vid tillverkning av framförallt tillverkning av formverktyg för plastdetaljer. Till och med de ytligaste repor och minsta kaviteter på ett formverktygs polerade yta replikeras till den gjutna detaljen vilket kan ge en estetisk avvikelse.

Society of Plastic Industry, SPI har skapat en gradering som nyttjas av plastindustrin för att erhålla rätt grad av polering.

En orsak till sämre polerbarhet är inneslutningar av icke-metalliska inslag. Dessa föroreningar kan minimeras genom att låta stålet genomgå en så kallad Elctro Slag Remelting i en ESR-ugn där stålet smälts och droppar genom en slagg som agerar filter för att avlägsna orenheterna.

Kaviteter
Kavitet betyder hålrum.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP