Linjärmotor

Illustration av Linjärmotor

En motor med parallella elektriska och statiska magneter

I konventionella elmotorer [1] så skapas den roterande rörelsen genom att elektromagneterna [B] växelvis byter magnetisk pol vilket gör att de repellerar och attraheras av de permanenta magneterna [A] vilket steg för steg skapar en rotation.

En linjärmotor [2] kan grovt liknas vid en konvetionell roterande elmotor där man kluvit motorn halvvägs och böjt ut de elektriska och permanenta magneterna. Istället för ett skapa en roterande rörelse så skapas på så sätt en direkt linjär rörelse. Medan konventionella motorer är byggda för att snurra med hög hastighet så är de linjära motorernas uppbyggnad mer likt en stegmotor där rörelsen kan styras mer precist och i lägre hastigheter.

Elmotor
Konventionell elmotor som snurrar med högt varvtal
Läs mer
Stegmotor
En elmotor där axelns kan roteras gradvis
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP