Rensning av gängor

Illustration av Rensning av gängor

Specialutformade gängtappar och gängsnitt avsedda för att rengöra gängor

Dessa tappar och snitt har endast en rensande förmåga, ej skärande, och består vanligtvis av ett mjukare material som ej kan skada befintliga gängor.

Gängor
Spiralformade yttre eller inre spår vanligtvis nyttjad för montering
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP