Sandgjutningsmodell

En modell för att skapa avtrycket i en gjutform av sand

Modellen för sandgjutningen består av en eller flera avbildningar av modellen samt ett så kallat ingjutsystem.
 
Vid skapande av modellen behöver man ta hänsyn till bland annat:
Släppvinkel - Minsta tillåtna vinkeln mellan en yta och delningsriktningen på formen.
Bearbetningstillägg - Ytor som skall bearbetas behöver förses med mer material 
Krympmån - Då metall krymper under svalnande så behöver modellen göras aningen större än eftersträvade mått
Partyta - Placering av delningen av två eller fler formhalvor
Kärnor för gjutning - Separata gjutformsdetaljer som krävs för att kunna skapa hålrum
Ingjutna delar - Bussningar, oljerör etc som placeras i gjutformen innan gjutning
 
Läs mer om modellberedning i Gjuterihandboken
 
Ingjutsystemet består av:
Hällkopp - Tratt där smältan hälls i
Inlopp - Kanaler som leder smältan fram till en förgrening av gjutkanaler
Gjutkanaler - Kanaler som leder smältan fram till gjutkammarens olika delar
Matare - En eller flera extra kammare som fungerar som en reservoar med smälta så fyller på gjutkammaren under stelningsförloppet då metallen krymper
Gasventil - Motverkar att det bildas gasbubblor som förhindrar smältan att nå alla utrymmen
 
Läs mer om gjutteknik i Gjuterihandboken
Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer
Partyta
Kontaktytan mellan två gjutformhalvor
Läs mer
Släppvinkel
Även benämnt släppningsvinkel, anger den minsta möjliga vinkel mellan en yta och dess delningsriktning för att detaljen ej skall fastna i formen.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP