Pilsidan och Andra sidan

Illustration av Pilsidan och Andra sidan

Ifall svetsinformationen ligger på ovansidan referenslinjen så skall svetsen läggas på samma sida som pilen pekar på, den så kallade Pilsidan. Ifall informationen ligger på undersidan läggs svetsen på motsatt sidan, den så kallade Andra sidan

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP