Skär av polykristallin kubisk bornitrid

Illustration av Skär av polykristallin kubisk bornitrid

Hårdmetallskär belagda med eller uppblande med polykristallin kubisk bornitrid.

Genom att nyttja polykristallin kubisk bornitrid (PCBN alt CBN) kan hårdmetallskär framställas som framförallt används för bearbetning av hårda material där mycket fina ytor eftersträvas

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP