Olika typer av skruvhuvuden

Illustration av Olika typer av skruvhuvuden

Skruvskallar har olika utformning anpassade för olika skruvverktyg

Benämningen på olika skruva utgår från skallarnas utformning för att kunna greppa och rotera skruven.

Några av de vanligast förekommande skall-typerna är...

1. Spårskruv

2. Stjärn- alt. Krysskruv (just denna av typen Phillips)

3. Stjän- alt. Krysskruv (just denna av typen Pozidrive)

4. Torxskruv

5. Insexskruv

6. Sexkantskruv

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP