Relativt mätsystem

Mätsystem där mätpunkter anges i förhållande till referensmärken som placerat på/intill objektet alternativt i för hållande till andra föregående uppmätta punkter på objektets yta.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP