Skär av snabbstål (HSS)

Illustration av Skär av snabbstål (HSS)

Snabbstål (HSS) är en järnbaserad legering med goda skärande egenskaper.

Snabbstål tillhör materialgruppen verktygsstål och är en järnbaserade legeringen med framförrallt tungsten och molybden som legeringsämnen. Även krom, vanadium och kobolt nyttjas för att skapa optimala skäregenskaper för olika applikationer.

Materialet har används för skär sedan början av 1900-talet och används fortfarande.

Skär av hårdmetall har sedan 1980-talet ersatt en allt större andel av sanbbstålet. Dessa framställs från pulvermetall som formas genom pressning eller Metallpulverformsprutning, MIM följt av sintring.

Skären kan likt hårdmetallskär beläggas med ett eller flera ytskikt som ökar skärets motståndskraft för förslitning. Ytskikten appliceras vanligtvis genom ångavsättningsmetoderna Chemical Vapor Deposition (CVD) eller Physical Vapor Deposition (PVD).

Metallpulverformsprutning, MIM
Metallpulverbearbetning där ett pulvret uppblandat med bindningsmedel trycks in i en gjutform.
Läs mer
Sintring
Sintring är en sammanfogningsmetod som, i motsats till smältning, inte smälter materialet fullständigt utan hettar upp det till en punkt där materialets molekyler kan slås ihop. Det färdiga resultatet är mer poröst än vid fullständig smältning.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP