Rostfria högtemperaturstål

Rostfria högtemperaturstål används för applikationer där materialet utsätts för höga temperaturer för att motverka att oxidskiktet bryts ned. Dessa återfinns inom austenitiska och ferritiska rostfria stål.

Läs mer om högtemperaturstål i Jernkontorets utbildningsmaterial

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP