Radiefog

Illustration av Radiefog

Stumfog där båda sidorna har en konvex radie ned till beröringspunkten

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP