Skärverktygets längd

Illustration av Skärverktygets längd

Ett verktygs uppmätta längd som programmet utgår ifrån

För att ett fräsprogram skall kunna skapa konturer inom eftersträvade toleranser krävs det att verktygets rätta längd är uppmätt för att inte för mycke eller för lite material skall avverkas.

Denna längd refererar inte till fräsverktygets egen längd utan vilken längd den har i förhållande till maskinens spindel för att programmet skall kunna sätta denna i förhållande till maskinens egen nollpunkt.

Genom att montera verktyget i en standardiserad verktygshållera kan längdkalibreringen ske utan för maskinen. Vissa verktygshållare har även integrerat minneschipp som göra att de kalibrerade värdena lagras automatiskt och kan avläsas av maskinen vid verktygsväxlingen. På så sätt eliminerar man behovet av manuell inmatning av verktygens längder. 

Ifall måttavvikelser uppstår efter ett tags bearbetning beror det vanligtvis på, förutsatt att vektyget är ordentligt monterat, att verktygets egg har slitits och behöver bytas ut.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP