Planslip

Illustration av Planslip

Handhållen maskin för planslipning

Maskinen förses med olika typer av rektangulära slippapper. Sliprörelsen är vibrerande.

Vissa maskiner är anpassade för att suga upp slipdamm direkt från ytan genom hål i fästet för slippapperet. Då nyttjas speciella slippapper som har hål för att släppa igenom dammet.

En variant av denna är Oscillerande slip

Oscillerande slip
Handhållen maskin för planslipning
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP