Magnetisk flödestäthet

Mängden magnetiskt flöde som passerar genom en specifik area

Ett magnetfält kan ses som ett knippe flödeslinjer som går mellan polerna på en magnet eller cirkulärt runt en tråd med elektriskt flöde. Ju starkare magnet eller ström desto tätare ses detta knippe med flödeslinjer.

Då olika magnetiska fält repellerar eller attraherar varandra kan man få en uppfattning om ett magnetfälts földestäthet genom att placera en fritt hängande elektisk tråd i magnetfältet vilken då förflyttas pga krafterna mellan fälten.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP