Nitpistol

Illustration av Nitpistol

Handhållen maskin för dragning av blindnitar

Maskinen ersätter de manuella verktygen för dragning av blindnitar, som nyttjas för mekanisk sammanfogning.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP