Korrosionsmotstånd

Illustration av Korrosionsmotstånd

Alt korrosionshärdighet. Ett metalls egen förmåga att snabbt skapa en oxidhinna som isolerar materialet mot fortsatt oxidation vilket förhindrar att materialet löses upp.

Illustrationen visar den kemiska reaktionen vid bildande av det passiva skiktet för rostfritt stål. Ifall en skada uppstår i skiktet och metallen blottas så återbildas skiktet till skillnad mot många andra ytbeläggande metoder med syfte att skydda mot oxidation.

Det finns en mängd olika typer av korrosion samt orsaker till varför de uppstår. Det är därför svårt att ange en allmän enhet för korrosionsmotstånd.

Genom korrosionstabeller eller ISO-korrosionslinjer kan man dock avläsa korrosionshastigheten för allmän korrosion i mm/år för flera olika material och miljöer.

Allmän korrosion
Hela detaljens yta angrips av oxidation
Läs mer
Korrosion
Ett materials, vanligtvis metalls, reaktion med omgivningen där ytan löses upp genom frätning. Det finns ett flertal olika korrosionstyper.
Läs mer
Rostfritt stål
Stålsorter som har en passiv film vid ytan vilket bidrar till skydd emot aggressiva miljöer samt korrosion.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP