Kärnborrning

Illustration av Kärnborrning

Kärnborrning kan nyttjas för att skapa genomgående hål med reducerad materialavverkning

Vid borrnning av genomgående hål med stora diametrar kan man reducera bearbetningstiden genom att nyttja en kärnborr. Detta då man endast avverkar materialet i hålets periferi.

Metoden resulterar i mindre skärkrafter jämfört med spiralborrning. Då restbiten lätt fastnar i borrens hus så är verktyget sällan använt i automatiserade processer.

Spiralborrning
Spiralborren är det vanligast förekommande verktyget för att skapa ett hål.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP