Spiralborrning

Illustration av Spiralborrning

Spiralborren är det vanligast förekommande verktyget för att skapa ett hål.

Genom rotation och tryck avverkar borrens skär arbetsstycket medan de spiralformade spåren hjälper till att dra spånorna ut ur hålet.

Den är vanligtvis tillverkad av snabbstål eller hårdmetall.

Hål som borras med vanliga spiralborrar med två skär ger en hög avverkningshastighet. Dock med baksidan att hålen blir aningen trekantiga vilket kan behöva åtgärdas genom upprymning för att uppnå eftersträvade toleranskrav.

En så kallad intermittent borr kan i vissa fall vara tillräcklig bra för att uppnå efersträvade resultat utan behov av en följdoperation.

Intermittent borr
Intermittenta borrar har två styrlister som gör att borren får en bättre styrning mot det borrade hålets väggar.
Läs mer
Upprymning
Vidgning av ett befintligt hål för att uppnå eftersträvad diameter och håltoleranser
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP